English
Google
  Hoạt động phi thị trường
  kế hoạch tương lai
  Báo cáo tài chính
  nhà tài trợ
  Đội ngũ nhân viên
  BC họat động và phân phối
  Sự kiện

   Tiếp thị xã hội là gì?
     Phân phối sản phẩm thông qua các nhà thuốc: sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo thị trường

Chương trình của DKT International ở Việt Nam phân phối số lượng lớn bao cao su và viên uống tránh thai. Chiến lược của chúng tôi, cũng giống như 70 chương trình tiếp thị xã hội trên thế giới, là sử dụng những nguồn lực của khu vực tư nhân nhằm hỗ trợ việc phân phối những sản phẩm không mất tiền của khu vực nhà nước.

Một đội ngũ nhân viên bán hàng, được đào tạo và tuyển dụng bởi DKT Vietnam ở tất cả các vùng miền của đất nước, cung cấp sản phẩm cho các nhà thuốc theo chu kỳ định sẵn. Mỗi nhân viên bán hàng hoạt động như một kho hàng cung cấp, nơi nhận sản phẩm từ hai kho hàng trung ương đồng thời đánh giá tình hình thị trường và phân phối sản phẩm các cửa hàng bán lẻ.
 
Tất cả các giao dịch này đều gắn liền với đánh giá hiệu quả công việc nhờ đó hiệu quả công việc được đảm bảo ở mức cao (thù lao cho các nhân viên bán hàng bao gồm lương cứng, hoa hồng và tiền thưởng). Trong 13 năm hoạt động ở Việt Nam, khoản nợ khó đòi là không đáng kể.
 
Chương trình của DKT Vietnam bắt đầu bằng tiếp thị bao cao su. Sau khi hệ thống phân phối ban đầu được thiết lập, viên uống uống tránh thai được giới thiệu năm 1995. Các sản phẩm này được quảng cáo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện thông tin truyền thống. Một chiến dịch quảng bá đang được tiến hành nhằm tạo ra một môi trường có lợi cho các sản phẩm này.
 

Can thiệp có mục đích: thúc đẩy tình dục an toàn thông qua thông tin và bao cao su

 
Năm 2003 DKT Vietnam bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID). Chương trình can thiệp có mục đích được triển khai tại 21 tỉnh thành ở Việt Nam thông qua việc đào tạo các huấn luyện viên, nhân viên các cơ quan phòng chống AIDS địa phương, nhân viên y tế xã, sinh viên, chủ các cơ sở giải trí, …. Chương trình này đã giúp tăng cường nhận thức về  tình dục an toàn và năm 2005 DKT đã phân phối được trên 52 triệu bao cao su các loại nhãn hiệu.
© 2006  DKT Vietnam Organization.