WHO WE ARE 

DKT International, Inc., USA (DKT) là một tổ chức Tiếp thị xã hội được lập ra với mục tiêu kế hoạch hóa gia đình thông qua tiếp thị xã hội để người dân được tiếp cận với các phương pháp tránh thai chất lượng cao như bao cao su, thuốc tránh thai, vòng tránh thai, … Chúng tôi có văn phòng đại diện ở 24 quốc gia chăm sóc cho hơn 63% dân số thế giới. Do đó trở thành nhà cung cấp lớn nhất các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên thế giới.

Từ năm 1993, DKT đã tới Việt Nam và được phép hoạt động thông qua văn phòng đại diện DKT International Inc. tại Hà Nội và trở thành đơn vị tiên phong trong việc tiếp thị xã hội số lượng lớn các phương tiện tránh thai như bao cao su và viên uống tránh thai tại Việt Nam, mang đến hy vọng mới cho người dân Việt Nam trong việc kế hoạch hóa gia đình.


2021 DKT Health Impact:

11M

Tránh Thai

54M

CYP Đạt Được

29K

Tránh Được Ca Tử Vong

8M

Ngăn Ngừa Phá Thai Không An Toàn


ACTIVITIES